0341 358 156

DE GESCHIEDENIS VAN STROUD

Het buurthuis van Putten sinds 1948

‘Stroud is te vergelijken met een moot schelvis. De kop en de staart ontbreken er nog aan’, zo vertelde Ir. F.E. Wilmer tijdens de officiële opening van het Dorpshuis (16 oktober 1948). 

Het dorpshuis ‘Stroud‘ rondstreek 1950Het begin 1948 (bron Uitputtend september 1986)

In het laatste bezettingsjaar waren al plannen gerezen om na de bevrijding iets voor de jeugd te gaan doen. Door oorlogsomstandigheden kwam van georganiseerd jeugdwerk niets terecht en zeker in Putten, waar de nood binnen de gezinnen als gevolg van de wegvoering van de mannen bijzonder groot was,  zou zo gauw mogelijk na de bevrijding wat gedaan moeten worden. Kort na de bevrijding sloeg een zevental inwoners van Putten de hand aan de ploeg. Het was vooral mevrouw Oudemans-Hacke, die zich in deze beijverde. Na talrijke besprekingen werd door de initiatiefnemers de Stichting Dorpshuis Stroud in het leven geroepen. De stichtingsakte kon op 6 maart 1947 worden gepasseerd. Bouwplannen waren al spoedig gereed en in januari 1948 kon al tot aanbesteding worden overgegaan. Het gebouw kreeg de naam Stroud.  Deze naamgeving heeft bij velen de mening doen ontstaan als zou het dorp Stroud in Engeland, het gebouw geheel of voor een groot deel hebben bekostigd. In feite was het zo dat van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een bijdrage van dertigduizend gulden in de bouwkosten werd ontvangen en dat uit giften afkomstig uit binnen- en buitenland ongeveer veertigduizend bijeen was gebracht. Totaal was een bedrag van zeventigduizend gulden beschikbaar en de stichting was niet in staat het bouwplan in zijn geheel uit te voeren. Slechts een gedeelte - 'de moot van de schelvis' - kwam tot stand. Tot de grote en kleine giften behoorde ook een gift van een club uit het Engelse dorp Stroud. Een van de toenmalige bestuursleden herinnert zich thans nog dat het een gift ter grote van  honderd pond betrof. Bij de vraag hoe het gebouw zou moeten worden genoemd werd uitgegaan van de naam van de plaats waaruit de eerste gift afkomstig was. En zo kwam de naam Stroud tot stand.  

Verbouwing 1986 (bron Uitputtend september 1986)

De gemeenteraad is op 6 juni 1986 akkoord gegaan met de plannen voor renovatie van dorpshuis Stroud. Er wordt op dat moment gemikt dat in september een begin kan worden gemaakt met de werkzaamheden. In het voorjaar van 1987 kan de verbetering voltooid zijn. Na de verbouwing beschikt Putten over een gebouw waarin tal van organisaties hun activiteiten kunnen ontplooien. Over de gebruiksmogelijkheden kunnen belangstellenden informatie inwinnen bij de heer J. Bralten in het gemeentehuis, afdeling sociale zaken/welzijn. De plattegrond - met bij A de te bereiken zaalvergroting - geeft overzicht van de nieuwe indeling aan. De hoofdingang aan de Brinkstraat is bij 1. Het 'tochtportaal' is bij 3 aangegeven. De cijfers 2 en 4 verwijzen naar de ruimten die voor de muziekschool bestemd zijn. De ruimten 17 tot en met 20 geven aan waar het gecoördineerd bejaardenwerk zich zal afspelen. Het vertrek 8 is de algemene foyer, de ruimte 14 en 15 (uit te breiden met A) komen beschikbaar voor zang, toneel, muziek en grotere evenementen. Bij 6 is de keuken aangegeven en bij 7 de koffiebar. Overige cijfers verwijzen naar toiletten, gangen en magazijnruimten. Kort en goed; Stroud wordt grondig verbouwd.

 

Heropening Stroud 20 januari 2018 (bron Puttens nieuws.nl)

“Tijdens de laatste verbouwing zijn hier drie pijlers van ons dorp samengebracht. Zorg, welzijn en cultuur vinden nu een plek in het nieuwe Stroud en we hopen met alle partijen de spin in het web van Putten te mogen zijn.” aldus Astrid van Schaik, destijds voorzitter van Stroud. De burgemeester van Stroud uit Engeland vertelt dat het voor zijn dorp een vergeten geschiedenis was. Maar hij hoopt dat deze opening de start kan zijn om de banden weer te verstevigen. 

Burgemeester Lambooij geeft aan: "Er is een lange tijd van voorbereiding aan de heropening van Stroud voorafgegaan. In december 2015 heeft de gemeenteraad een bedrag van anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld. Het bestuur begon met het uitwerken van de plannen en toen bleek het niet mogelijk om alle noodzakelijke voorzieningen binnen dit budget te realiseren. In februari 2017 stelde de gemeenteraad nog eens een bedrag van vierenhalve ton beschikbaar en daarmee kon het startsein voor de verbouwing worden gegeven. Stroud heeft in de afgelopen zeventig jaar meer grote verbouwingen ondergaan. En het doel was altijd om Stroud nog beter geschikt te maken als gemeenschapshuis voor de Puttense samenleving. Voor de laatste verbouwing was het doel om van Stroud weer een echt bruisend en eigentijds dorpshuis te maken, een centrum voor zorg, welzijn en cultuur. Ik constateer dat dit is gelukt. Er is een prachtige theaterzaal gerealiseerd. Ik verwacht dat het theaterbestuur erin zal slagen om jaarlijks een gevarieerd aanbod van artiesten naar Putten te halen. Ook veel zorg- en welzijnsinstellingen en culturele organisaties hebben hun plek in Stroud gevonden. Dit is een mooie kans om elkaar nog beter te leren kennen en waar mogelijk samen te werken voor het welzijn van onze inwoners. Alle inwoners van Putten zijn dan ook van harte welkom in het vernieuwde Stroud."

Na meer dan zeventig jaar zijn de kop en de staart van Ir. Wilmer gerealiseerd. Maar in de basis is er niets veranderd. Stroud is nog steeds de plek van én voor Puttenaren om elkaar te ontmoeten en met elkaar te verbinden.

Op zoek naar een vergaderzaal voor uw bedrijf
of zaal voor uw vereniging?

Bekijk ons zalenaanbod

Webdesign & Developent: Haagen Web & App, Ermelo